Starten på yrkeskarrieren

I arbeidet som forsikringsagent hadde far tydeligvis suksess, og ble forfremmet til distriktssjef med ansvar for en rekke agenter. I et fotoalbum hadde han et bilde av ei tavle hvor medarbeidernes resultater var satt opp, og hvor han figurerte på topp. Det ser ut som den tids form for "Månedens medarbeider".

Bildet av tavla.
(Klikk på bildet og du får et større bilde)

Far var dessuten en tid ved et av den tidens senatorier, hvor han skulle "kure" for å helbrede/forebygge tuberkulose. Vi vet ingenting om på hvilken tid dette skjedde, eller på hvilken måte det grep inn i framtidsplanene.

I 1929-30 arbeidet mor fortsatt hos Nilsen, som hadde flere mindre frukt- og tobakksforretninger. Mor fikk visstnok etter hvert ansvaret for en av disse, og det ga vel grunnlaget for å tenke på egen forretning.

Gjertrud utenfor butikken.
(Klikk på bildet og du får et større bilde)

Sannsynligvis åpnet de sin første forretning i 1931, uvisst om det var før eller etter bryllupet. Mor fortalte en del om problemene ved å stå alene i butikken.

Far fortsatte med sin forsikringsvirksomhet, sikkert fordi de ville se hvordan inntektene av butikken utviklet seg. Mor refererte mange ganger til den første dagens omsetning, som var mellom 28 og 29 kroner, og om bange anelser på hvordan dette skulle gå.

Det nybakte "kjøpmannspar". Til høyre Pauline.
(Klikk på bildet og du får et større bilde)

Butikken hadde en bra beliggenhet. Den lå like ned for Nonnegata, langs Innherredsveien på hjørnet av Verftsgata, i enden av en lang enetasjes husrekke kalt "Basarene". På motstående hjørne lå Østre Folkebad, og arbeiderne ved Trondhjems Mek. Verksted måtte passere butikken på vei til og fra arbeid.

Sikkert er det nok at de ikke stengte butikken på grunn av bryllup eller bryllupsreise, enten hadde de noen som kunne stå en dag eller to, eller de åpnet butikken etter at de var gift.

Utenfor butikken fra venstre: Johan Hallen, Pauline, Gjertrud og Olav.
(Klikk på bildet og du får et større bilde)

 

Forrige avsnitt - Neste avsnitt

Tilbake til oversikt