Mors siste år

Mor hadde tydelig problemer med å takle sin nye situasjon. Hun mistet all tiltakslyst, som hun var preget av i yrkesaktiv alder. Hun brøt kontakten med mye av det sosiale nettverket hun hadde, både i Rørosforeningen og Olsenklubben.

Flere av disse ringte til henne flere ganger, men etter hvert ble det slutt fordi de ikke møtte noen positiv respons. Det var klart at hun var en god del plaget av nervene.

Noen år var hun mye sammen med en mann som var syv - åtte år eldre, Petter Sæter, en trivelig og selskapelig kar som var med henne på hytta og enkelte turer utenlands med buss.

Men mor mistet mer og mer kontroll med tilværelsen, hun hadde sannsynligvis en del "drypp", og ble en del senil. Til slutt ble hun alvorlig syk og lagt inn på sykehuset.Da hun var "ferdigbehandlet", var det ikke lenger trygt for henne å bo alene.

På sykehuset ble hun ca ett år, før hun fikk plass på Trondhjem Hospital de siste månedene hun levde. Hun fikk et nytt stort hjerneslag, og kom ikke mer til bevissthet. Hun døde i oktober 1987, like for hun fylte 80 år.

 

ooooooOoooooo

 

Forrige avsnitt - Neste avsnitt

Tilbake til oversikt