2. verdenskrig i Norge 1940 - 1945

Som eksempel på hvor lite hun fulgte med i politikken, fortalte mor om hvordan hun opplevde 9. april 1940. Når hun var på vei til butikken, passerte hun tyske soldater som sto vakt ved Bakke bro, men tenkte at dette hadde ikke noe med henne å gjøre.

Krisen opplevde hun nok når hun ble klar over fars forpliktelser som underoffiser. Det hadde gått ut mobiliseringsvarsel, men det hadde jo ingen hensikt å dra til forutbestemte samlingssteder.

Etter som han hørte om kamper ved Røros, dro far opp gjennom Selbu, og gikk på ski over til Røros. Da han kom fram dit, var imidlertid kampene over der også. Senere evakuerte mor med guttene til Røros i en periode, men jeg antar at far da var tilbake i byen og passet butikken.

Bildet kan være tatt under "evakueringen", når vi vurderer alderen på barna, Odd Walter (5), Arnfinn (8) og Per (10). Legg ellers merke til forskjellen på klesdrakten, mellom søstrene som har vært "i byen" og den bofaste på Røros.
(Klikk på bildet og du får et større bilde)

Krigen fikk etter hvert andre konsekvenser. Etter som vareutbudet ble dårligere, og det var ikke bedre i frukt- og tobakkbransjen enn i andre bransjer, ble en del butikker stengt.

Siden far ikke var medlem av Nasjonal Samling og dessuten hadde militær bakgrunn, var resultatet gitt. Butikkene ble stengt, og lokalene i Søndre gate brukt som reisebyrå for NSB.

Hvordan de så greide seg økonomisk, er usikkert, men som barn kan jeg ikke huske at vi manglet noe. De hadde selvfølgelig leieinntekter av gården.

Et annet tegn på at de ikke kunne være dårlig økonomisk stillet, er at de under krigen kjøpte to tomter som la i en sidevei til Møllebakken i Ila. Tomtene kostet 6.000 kr for stykket. Der dyrket far blant annet poteter og andre grønnsaker, vi barna var ofte med dit.

Forrige avsnitt - Neste avsnitt

Tilbake til oversikt