Fritid og ferie

Det sosiale nettverket for far og mor hadde for det meste tilknytning til Røroslaget i Trondheim. Det var personer fra dette miljøet som vanligvis var innbudt i selskap hjemme bos oss. Jeg busker at et par stykker som var sangere begge to, vanligvis tok et glansnummer når det led ut på kvelden, "Norge, mitt Norge". Og mor var nervøs for at det skulle høres, i etasjen under bodde en familie hvor det var litt frynsete forhold.

Mor og far var glad i selskap, mor likte spesielt når de roste maten. Far var aldri den mest aktive bidragsyter i et selskap, men hygget seg svært med andres bidrag. Begge var svært tilbakeholdne med alkohol, ikke fordi de hadde noen prinsipielle motforestillinger, men det gikk rett og slett ikke inn i deres livsmønster. Under krigen var dette utvilsomt en fordel, det rasjonerte brennevinet var et utmerket bytteobjekt.

Rørosforeningen var en periode senere i livet en vesentlig del i fritiden. De hadde begge tillitsverv i styret, bl.a. var far kasserer gjennom en årrekke. Helt til det siste satte han pris på å delta på lagets tilstelninger.

Anstein i fjæra i Leksvik. Huset vi bodde i er øverst til venstre.
(Klikk på bildet og du får et større bilde)

Under hele krigen tilbrakte familien feriene påske og sommer ute i Leksvik. Vi leide ei stue, muligens også et loftsrom, i huset til en familie Sand. Huset lå kort vei fra kaia hvor husklyngen ved kaltes "Kroa", et av anløpsstedene for Innherredsbåten. Kontaktene i Leksvik, sammen med slektningene på Røros var nok medvirkende til at vi fikk en del matvarer som aldri var innom noe rasjoneringskort. Dette var imidlertid ikke en "matauk" som var problemfri.

Når Rørostoget eller Innherredsbåten kom til Trondheim, kunne de reisende ofte bli møtt med en razzia, hvor alle reisende matte pakke opp bagasjen sin og gjøre greie for innholdet. Matvarer ble beslaglagt, og avhengig av omfanget ble det bøter, evt. annen straff for "hamstring" og "svartebørs". Jeg husker også at mor en gang syklet opp i Klæbu for å kjøpe melk på en gård.

 

Forrige avsnitt - Neste avsnitt

Tilbake til oversikt