En bløff

Men far hadde beholdt kontakten med forsikringsselskapet, og tok opp arbeidet med dette igjen. Blant annet gikk han omkring og tømte "spareklokker", bordklokker som en måtte ha på en krone for at de skulle gå neste døgn. Med bestemte mellomrom kom så mannen fra forsikringsselskapet og tok ut pengene, som så ble godskrevet livspolisen.

Denne runden matte gjerne gå utover kvelden når mannen i huset var hjemme, og far fortalte hvordan han en gang ikke hadde kommet hjem før portforbudet trådde i kraft. Da han ble stoppet av en tysk soldat, slo han opp jakkeslaget og viste skyttermedaljen sin, og sa brysk: "Polizei!".

Skyttermedaljen var en imponerende oval sak på 4 - 5 cm, med den norske riksløven i rød emalje i midten, omgitt av en sølvkant med teksten "Hærens skyttermedalje". Selv om verken riksløven med krone over, eller teksten var særlig tidsriktig, lot soldaten seg imponere slik at det holdt til en bløff, som far senere tydeligvis moret seg over.

Forrige avsnitt - Neste avsnitt

Tilbake til oversikt